لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی در تشخیص سریع فساد گوشت چرخ شده شتر در بسته بندی خلاء و MAP            0000-00-00
2    مطالعه ویژگی های کیفی برگر شتر و ارزیابی پایداری آن طی نگهداری منجمد    کارشناسی ارشد    حیدری, فاطمه    2011-02-01
3    تعیین ترکیبات شیمیایی و بررسی اثر جنس و شرایط کشتار بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی گوشت شترمرغ    دکتری (Ph.D)    بقائی, هما    2011-03-02
4    اثر ازن واسید آلی بر کاهش آلودگی میکروبی لاشه مرغ    کارشناسی ارشد    کاظمی طاسکوه, نعیمه    2011-03-07
5    کاربرد روش سریع بینی الکترونیکی برای تشخیص شروع فساد ماهی کیلکا    کارشناسی ارشد    وجدی, میثم    2011-05-24
6    بررسی خواص فیزیکوشیمیایی سه گونه زرشک بومی ایران و ارزیابی سینتیک تخریب آنتوسیانین‌های عصاره آنها.    کارشناسی ارشد    فرهادی چیتگر, محمد    2012-03-12
7    تاثیر تیمارهای برشته نمودن، خیساندن و بلانچینگ بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی شیر کنجد    کارشناسی ارشد    احمدیان کوچکسرائی, زهرا    2012-03-13
8    اثرآرد گندم،آرد سویا و آب بر ویژگی های کیفی همبرگر    کارشناسی ارشد    غلامزاده ویرانی, مریم    2012-03-13
9    بررسی ارتباط بین پروتئوم و برخی ویژگی های کیفی گوشت شتر    دکتری (Ph.D)    زاهدی دیزج یکان, یونس    2012-11-20
10    بهینه‌سازی استخراج پروتئین دانه شنبلیله و بررسی خواص عملکردی ایزوله حاصل    کارشناسی ارشد    فیضی, سمیرا    2013-01-22
11    بررسی تاثیر فیبررژیمی گندم و چغندر قند بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی سوسیس کوکتل    کارشناسی ارشد    قبادی, محمد    2013-03-05
12    بررسی اثر pH، غلظت نمک و دمای پاستوریزاسیون بر پدیده دوفاز شدن دوغ    کارشناسی ارشد    دهقان دهنوی, مجتبی    2013-04-16
13    مطالعه اثر حلال بر غلظت ترکیبات پلی فنلی و فعالیت جذب رادیکال آزاد در عصاره گل انار    کارشناسی ارشد    یوسفی, زهرا    2013-04-16
14    امکان شناسایی ذرات استخوان در خمیر مرغ به روش رادیوگرافی دیجیتال و سی تی اسکن    دکتری (Ph.D)    حسینی, سید محمد    2013-11-24
15    تأثیر آبغوره بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بافتی عضله دو سر ران (Biceps femoris) گاو    کارشناسی ارشد    سبزی, فرشته    2014-04-15
16    اثر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و خلاء بر اکسیداسیون پروتئین، چربی و رنگ گوشت چرخ شده شتر    کارشناسی ارشد    شریف پورلاطانی, اعظم    2014-04-22
17    تأثیر شدت فرکانس و زمان بر آبگیری اسمزی دانه های انار با استفاده از فراصوت    کارشناسی ارشد    نصیری, مُطهره    2014-04-22
18    ارزیابی تأثیر پیش تیمار اسمز و انواع روش های خشک کردن (هوای داغ، تحت خلاء و ترکیبی خلاء و فراصوت) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی گوشت شتر مرغ    دکتری (Ph.D)    نایبندی آتشی, سحر    2015-01-06
19    بهینه سازی تولید پنیر فتای بدون آب گیری و ارزیابی تاثیر آب انار بر ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی آن    دکتری (Ph.D)    لشکری, حنان    2015-02-02
20    بهینه سازی فرآیند اکستروژن در تولید اسنک حجیم حاوی کنجاله بنه و بررسی امکان استفاده از روغن آن در دراژه    دکتری (Ph.D)    فیوضی, بهنام    2015-02-02
21    بهینه سازی فرآیند حرارتی گندم و بررسی اثر آرد حاصل از آن بر ویژگی های خمیرآبه مورد استفاده در تهیه ناگت مرغ    کارشناسی ارشد    شریف زاده, نسترن    2015-03-11
22    بررسی اثر جایگزینی شیرگاو با شیر کنجد بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست در طی نگهداری سرد    کارشناسی ارشد    نعمت الهی, عادله    2015-03-11
23    اثر جایگزینی چربی با ژل آلئوورا بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، تکنولوژیکی و حسی سوسیس آلمانی    کارشناسی ارشد    کیانیانی, شکیبا    2015-03-11
24    بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی ( Zataria multiflora) در افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی قزل الای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss ) طی نگهداری سرد    کارشناسی ارشد    میری, مهرنوش    2015-05-12
25    مطالعه اثر اسیدهای آلی مختلف بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی گوشت شتر    دکتری (Ph.D)    ایرجی فر, مهسان    2015-06-13
26    مطالعه پروتئومیکسی و متابولومیکسی اثر رسیدگی میوه زیتون (Olea europea L.) بر برخی از ترکیبات فنلی ارقام ماری و شنگه و تعیین زیست نشانگرهای پروتئینی    دکتری (Ph.D)    کاویانی, مهدی    2015-06-14
27    بهینه یابی فرآیند اکستروژن و بررسی خصوصیات عملکردی و فیزیکوشیمیایی فرآورده اکسترود شده حاوی آرد کامل گندم و آرد کنجد چربی گیری شده    کارشناسی ارشد    طیّبی, مونا    2015-06-30
28    استخراج صمغ دانه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) به کمک امواج فراصوت و ارزیابی ویژگی های عملکردی، رئولوژیکی و ضد اکسایشی آن    دکتری (Ph.D)    قبادی, الناز    2015-10-13
29    مطالعه اثر رفع انجماد گوشت گوسفند تحت میدان الکترواستاتیک با ولتاژ بالا بر مصرف انرژی و کیفیت آن (اندازه گیری و مدلسازی)    دکتری (Ph.D)    بهفر, سمیه    2016-01-04
30    بررسی اثر پودر پروتئین ماهی،روش سرخ کردن و تیمارهای پسا سرخ کردن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، انتقال جرم و ریز ساختارناگت مرغ    دکتری (Ph.D)    حیدری, فاطمه    2016-01-04
31    پوشینه دار سازی دو ترکیب لوپولون و زانتوهومول گیاه رازک و بررسی امکان جایگزینی آنها با نیتریت مورد استفاده در سوسیس کوکتل    دکتری (Ph.D)    خطیب, ندا    2016-01-05
32    بررسی تاثیر آرد بلوط (کوئرکوس برانتی) بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، حسی و اکسایشی همبرگر    کارشناسی ارشد    سالار کریمی, وحیده    2016-03-15
33    ارزیابی تأثیر متغیر های فرآیند اکستروژن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، عملکردی و حسی فراورده اکسترود شده خلر و آرد حاصل از آن    کارشناسی ارشد    اکبرزاده, نسترن    2016-03-15
34    بررسی اثر سطوح مختلف زنجبیل و کشت آغازگر بر تنوع زیستی فلور لاکتیکی هویج تخمیری    کارشناسی ارشد    گوهرجو, محمدابراهیم    2016-03-15
35    بررسی اثر سطوح مختلف زنجبیل و آب ماست بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی هویج تخمیری    کارشناسی ارشد    ژانداری, فاطمه    2016-03-15
36    بررسی افزایش ترکیبات فنلی برگه هویج فرنگی (Daucus carota) با تیمار اولتراسوند - اسمز در عصاره چای ترش و تعیین شرایط بهینه خشک کردن هوای داغ    کارشناسی ارشد    مالکی آیسک, محمد    2016-04-12
37    مقایسه اثر اسانس های رزماری، مرزنجوش ، میخک و مریم گلی بر ویژگی های شیمیایی، حسی و ضد اکسایشی ناگت مرغ    کارشناسی ارشد    قاسمی, بهرام    2016-07-05
38    بررسی تأثیر لاکتات کلسیم، سیستئین و نوع بسته بندی بر کیفیت کاهوی برش خورده رقم رومین و تعیین عمر انبارمانی آن و مدل سازی ریاضی    دکتری (Ph.D)    سالمی, بهاره    2016-09-27
39    بهینه یابی فرمولاسیون کوکتل میوه بر پایه هویج، زرشک، سیب و با استفاده از صمغ زانتان و بررسی ویژگی های فرمول بهینه در طی زمان نگهداری    کارشناسی ارشد    فرخی, مرضیه    2016-12-27
40    فرمولاسیون سس بر پایه کنسانتره انار، زرشک و چغندر لبویی: ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی آن    کارشناسی ارشد    کشمیری, هدیه    2016-12-27
41    بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی زعفران    کارشناسی ارشد    اکبریان, مریم    2017-01-31
42    بررسی ویژگی های فیزیکو شیمیایی و عملکردی آرد هسته خرما (واریته قصب) و امکان استفاده از آن در همبرگر    کارشناسی ارشد    اسمعیل زاده اشینی, سمیرا    2017-01-31
43    فرمولاسیون پاستیل زرشک و بررسی اثر هیدروکلوییدهای زانتان و آگار بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی آن    کارشناسی ارشد    راستگوی, زهره    2017-01-31
44    بررسی اثر جایگزینی چربی با ژل آلوئه ورا بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، تکنولوژیکی و حسی پنیر فرآوری شده گسترش پذیر کم چرب    کارشناسی ارشد    صدیقی, دانیال    2017-01-31
45    بررسی اثر جایگزینی شیرگاو با شیر کنجد بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر بدون آبگیری کنجد در طی نگهداری سرد    کارشناسی ارشد    الحسن, فائزه    2017-03-07
46    بررسی اثر عوامل مختلف بر تولید پودر سیب (Golden delicious) با روش خشک کردن کف پوشی    کارشناسی ارشد    حاضری, جوهینا    2017-03-07