لیست اختراعات
ردیف عنوان اختراع/اکتشاف دانشکده تاریخ ثبت در داخل کشور همکاران
1    ماشین بویائی (بینی الکترونیکی یا سیستم سنسور های هوشمند گاز)برای تشخیص سریع شروع فساد مواد غذائی    دانشکده کشاورزی    2014-11-08    محمدجواد وریدی,مهدی وریدی,*میثم وجدی,علی جباری آزاد
1    ماست گیاهی بر پایه شیر کنجد    دانشکده کشاورزی    2016-01-23    *عادله نعمت الهی,مهدی وریدی,حمید بهادر قدوسی,محمدجواد وریدی